ចូរ​ចៀសវាង​ការ​ញ៉ាំ​អាហារ​មុន​ពេល​ចូល​គេង

ថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ការ​សិក្សា​មួយ​បាន​បង្ហាញ​ថា ពេលវេលា​ដែល​អ្នក​ញ៉ាំ​អាហារ​បាន​ត្រឹមត្រូវ គឺជា​គន្លឹះ​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ទប់ស្កាត់​ភាពធាត់​ជ្រុល ដូច្នេះ​វា​មិនមែន​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ញ៉ាំ​នោះ​ទេ តែ​អ្វី​ជា​បញ្ហា​គឺ​ពេលវេលា​ដែល​អ្នក​ញ៉ាំ ។ រឿង​នេះ​គឺ​ផ្អែក​ទៅ​លើ​ការ​សិក្សា​ដ៏​តូច​មួយ​ទៅ​លើ​និស្សិត​សាកលវិទ្យាល័យ​ចំនួន​១១០​នាក់ ។ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​បាន​ឲ្យ​ពួក​គេ​ពាក់​នូវ​ឧបករណ៍​តាមដាន​វាស់​លក្ខណៈ​នៃ​ការ​គេង និង​តាមដាន​នូវ​ចំនួន​អាហារ​ដែល​ពួក​គេ​ញ៉ាំ​ច្រើន​ប៉ុនណា​និង​ពេល​ណា​ដែល​ពួក​គេ​ញ៉ាំ ។ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ប្រើ​វិធី​មួយ​ឈ្មោះ​ថា Dim-light Melatonin

Read more