លែងសើចម៉ិចបាន! សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា កាន់​តែ​ ស៊ិច​ស៊ី​ស្រស់​ស្អាតឡើង ​ក្រោយ​ក្លាយ​ជាដៃ​គូរ​ជាមួយនឹង​ តាប៉ុយ

cv
ជាតារា​សម្តែង​ កប្លែង ដែល​មាន​វោហា​ចាក់​ទឹក​មិន​លិច ក្រោយ​ទទូល​បាន​កាងារ​ជា​ពីធី​ការី ជាមួយ​តាបុយ ពិធីករ​រូប​ស្រស់​សង្ហា ប្រចាំ​កម្មវីធី​ ពេញចិត្ត​អត់ ។​គេសង្កេត​ឃើញថា​ នាង​កាន់​តែ​ស៊ិចស៊ី​ ស្រស់​ស្អាត​មិន​ធម្មតា ហើយ​ទទូល​បាន​កាគាំទ្រ​ខ្លាំង​ថែម​ទៀត​ផង ៕

c
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

0
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

1
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

2
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

3
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

4
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

5
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

6
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

7
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

8
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

9
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

10
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

11
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

12
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

13
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

14
សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

15

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *